Share một số khoá học Marketing, SEO, lập trình, nhiếp ảnh… đang được miễn phí từ các website nổi tiếng

Share một số khoá học Marketing, SEO, lập trình, nhiếp ảnh… đang được miễn phí từ các website nổi tiếng

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, khá nhiều trường đại học, công ty công nghệ, website nổi tiếng trên thế giới hỗ trợ các khoá học Marketing, SEO, lập trình, nhiếp ảnh…miễn phí. Hãy tranh thủ cơ hội ngàn năm có 1 này bạn nhé!

COURSERA COURSES

1. Machine Learning – https://www.coursera.org/learn/machine-learning

2. Blockchain Revolution Specialization – https://www.coursera.org/s…/blockchain-revolution-enterprise

3. Algorithm Part 1 – https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1

4. Algorithm Part 2 – https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2

5. The Science of Well-Being – https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being

6. https://blog.coursera.org/coursera-together-free-online-learning-during-covid-19/

HARVARD UNIVERSITY

1. Free 17 Courses – https://academicearth.org/universities/harvard/

CODING COURSES

1. Code. Org – https://code.org/

2. Free Code Camp – https://www.freecodecamp.org/news/coronavirus-academy/

3. Code Academy – https://pro.codecademy.com/learn-from-home/

SEO & DIGITAL MARKETING COURSES

1. Ahrefs Academy – https://ahrefs.com/academy

2. Moz Academy ( Coupon : wegotthis) – https://academy.moz.com/

3. Craigs School – https://craigs-school-3964.thinkific.com/collections

4. Googlehttps://learndigital.withgoogle.com/digitalunlocked/courses

5. FB Ads (30 Days only ) – https://harmonbrothersuniversity.com/14-dsc-special-relief-30days

6. Facebook Master Course ( Till 30th April) – https://www.manuelsuareztraining.com/facebook-masters-course

PHOTOGRAPHY COURSE

1. Professional Photographer of America – https://www.ppa.com/education-unlocked